logo    Traktory Svoboda   logoCopyright © 2008 - 2013
Tomáš Dvořák


Svoboda DK 10 a 12

Motor:
- výměnu oleje provádíme po 60 pracovních hodinách, druhou po dalších 60 hodinách, další vždy po 10 hodinách :-)
- vůle ventilů má být za studeného motoru 0,4 mm. Vůle se seřizuje stavěcími šrouby na vahadlech.
- vyjmutí pístu aniž by se musela demontovat kliková hřídel:
Uvnitř skříně motoru se vyšroubuje šroub, který přidržuje plech zamezující rozstřikování oleje do pístu a plech se vyjme. Pootočíme klikovou hřídel do dolního mrtvého bodu, uvolníme matky, vyjmeme spodní půlku ložiska a šrouby. Klikovou hřídelí se pootočí ve směru dolů o sílu čepu. Ojnice se nadzvedne vzhůru do mezery nad čepem a zaklesne se za protizávaží, a pootočením klikové hřídele týmž směrem se povytáhne, až na ní píst narazí. Nyní se ojnice pevně přidrží ke klikové hřídeli a tímto se pootočí, až píst dosedne na horní stěnu skříně. Ojnice s popustí, píst lehne na zalomený hřídel, při čemž se s ním otáčí, pokud znovu nedosedne na horní stěnu skříně. Nyní se nadzvedne ojnice i s pístem, pootočí se klikovou hřídelí a vyjme se z motorové skříně.
- při výměně kroužků dbejte na to, aby spoje (zámky) nebyly přímo nad sebou, ale vždy vzájemně pootočeny o cca 1/3 obvodu pístu.
- při vmontování vačkové hřídele si musíme počínat velmi obezřetně, a zvlášť pečlivě. Píst dáme do mrtvého bodu, vačkovou hřídel postavíme tak, aby nos vstřikovací vačky (vrchní vačky) směřoval kolmo na klikovou hřídel a zasouváme do spodního ložiska. Vačková hřídel se nám při tom pootočí ve směru zubů rozvodových kol. Při nasazování horního víka skříně dbejte na to, aby vahadlo naftové pumpy směřovalo proti tyčince pumpy. - regulátor otáček: vrchní talíř regulátoru je na hřídeli vačky unášen pérem. Drážka v talíři bývá vymačkána a pero též. Talíř regulátoru musí při otáčení klouzat bez odporu po hřídeli volně nahoru a dolů. To zaručí přesnou regulaci množství vstřikovaného paliva a chod motoru od volnoběžných až do max. otáček motoru.
- vstřikovací čerpadlo: pro dnešní používané palivo je nutné zvýšit vstřikovací tlak. Přepouštěcí ventilky je možné nahradit novějšími z modernějších čerpadel, které mají kuželovou dosedací plochu. Vstupní ventilek je nutné osadit jemný vratným pérkem, protože palivo stéká do čerpadla z nádrže samospádem. Potom nedochází k zavzdušnění čerpadla.
- vstřikovací tryska by měla mít úhel rozprášení 45° a tlak 130-150 atm. Po nastartování je nutné tlak doladit na ucho seřizovacím šroubem na vstřikovači.
- šnek a pastorek řízení: pokud není pastorek příliš vymačkaný, je možné zuby vyvařit a zabrousit do původního tvaru. Šnek se dá také opravit podobným způsobem a otočit o 180°. Zubová vůle se seřizuje excentrem, kterým prochází volantová tyč.
- spojka: přítlačné kotouče spojky jsou unášeny dvěma proti sobě usazenými pery. Drážky v talířích se dají rozšířit, drážky v hřídeli též rozšířit a usadit na širší pera. Ložisko mrkve nahradit typem RS, kvůli zamezení úniku oleje. Aby spojka správně vystavovala musí být nanýtováno do řemenice obložení, které má přesnou sílu. (cca 6mm) . Pozor při demontáži, vratné péro je dost silné!

Převodové ústrojí:
- výměnu převodového oleje po 1000 km, další asi po 10 000 km.
- hladina oleje se má pohybovat mezi 9 – 10 cm, tj. asi 14 kg oleje.
- řízení mažeme po cca 500 km.
- katalog dílů ve fotografiích od pana Vrány je odkazech dole na stránce

Jak má vlastně Svoboda 12 vypadat?
Ač se zdá, že to není složité, tak to není pravda, Svoboda DK 12 se vyráběla po dobu deseti let, a to hlavně během války, tudíž se jednotlivé traktory liší nejen „doplňky“, ale i jsou zde dobře pozorovatelné i drobné konstrukční změny. Např. nalévací a vypouštěcí otvory pro motorový olej, poslední modely měly – pravděpodobně z důvodu úspor materiálu - vyrobené zadní víko klikové skříně z plechového výlisku, ovládání brzd, elektroinstalace, a určitě i mnoho dalších. Budou zde informace, které jsou ověřené na více traktorech (podloženy i historickými snímky).
Přední kola byla 18“ – pneumatiky 4,75-18, disky 3,25-18, shodné např. s předválečnými osobními vozy Praga, zadní kola byla 20“. Může se stát, že zadní disky nejsou stejné, že se liší v postavení „stojiny“. Bylo to v případě, že traktor byl vybaven, nebo bylo předpokládáno vybavení boční lištovou sekačkou. Přední náprava kočárového typu. Řízení ozubeným pastorkem poháněný šnekem na konci volantové tyče. Volant pětiramenný, první modely měly litinový odlitek (obrázek), později trubkový svařenec (obrázek), příčky měly zploštělý profil (výroba repliky volantu - p. Sucharda). Převod řízení byl kryt plechovým krytem. Starší provedení - pro litinovou přírubu řízení (obrázek), pro novější traktory se svařenou přírubou byl kryt kombinovaný se skříňkou na nářadí (obrázek).
Motory se lišily pouze v detailech jako jsou nalévací a kontrolní body stavu oleje. Některé modely měly vypouštěcí otvor na olej z vany motoru prodloužen trubkou se zátkou na konci, který ústil na pravé straně rámu v úrovni čepu řízení. Tím bylo usnadněno vypouštění oleje, který doporučoval výrobce mezi pravidelnými výměnami filtrovat přelitím přes plátno. Výfuk byl sériově veden spodem, ústil pod levým zadním kolem. Konec trubky byl zploštělý. Límce blatníků byly šroubované odnímatelné z důvodu možnosti montáže orných kol (plechové obruče s lopatkami). Nožní brzda byla pásová a brzdila přes buben hřídel převodovky. Ruční páková brzda ovládala lany klíče zadních bubnových brzd, které bylo možné také ovládat jak levou tak pravou nohou. Sedačka byla plechový výlisek umístěný na listovém péru.
Doplňková výbava byla el. instalace. Vpředu na rámu byla na trubkových konzolách usazena světla (obrázek) (výkres konsoly světel). Dynamo bylo uchyceno buď na levé straně na konzole řemenic poháněné řemínkem, který běžel ve čtvrté užší drážce spojkové řemenice, nebo na pravé straně za karterem motoru a bylo poháněno též řemínkem z řemenice umístěné pod setrvačníkem. Další doplňkovou výbavou byla uzávěrka diferenciálu. Přesuvný uzávěr na poloose byl ovládán pákou v nálitku na pravé nohavici karteru převodovky. Jinak další podrobnosti lze vyčíst v dobovém návodu k obsluze, který je možné objednat v rubrice na našich stránkách. Odstín barvy není přesně znám, traktor by měl být tmavě zelený s červenými doplňky. Jeden z možných odstínů - tmavě zelená č. 6009, disky a nápis na krytu klínových řemenů – červená Jawa. (obrázek)

Výroba přední nápravy:
- osa nápravy je z plné kulatiny, na koncích jsou vysoustruženy čepy pro uložení ložisek.
- rozchod by měl být stejný jako u zadních kol. Některé traktory mají vpředu rozchod užší, ale to potom omezuje maximální rejd.
- kulatina je přivařená na ,,u" profil a v něm jsou usazeny kameny s pouzdry v nichž se náprava kýve.
- rejdový čep je usazen v rámu v kluzném pouzdře. Původně litinové. Pastorek se šnekem je specifická věc. Je to úhlový převod. Bohužel zatím nám není známo, jestli jde z něčeho nahradit, nebo je ojedinělý. - volantová tyč je také z plného materiálu, žádná trubka.

Podrobnosti a rozměry jednotlivých částí přední nápravy se pokusím doplnit, ale pokud by mi někdo s tímto problémem byl ochoten pomoct, prosím kontujte mne na mail: TomAgro@seznam.cz

Odkazy, které se můžou hodit:

Katalog dílů ve fotografiích od pana Vrány (ve vývoji, zatím pouze převodovka)

Tabulka s utahovacími hodnotami různých šroubů

Výroba palivových kohoutů

Kalina - výroba těsnění

Žhavicí svíčky, spirálky do žhaviček, drát do kontrolek